Uitwerking thema's cluster Utrecht - 22-02-2022

LOGO – Thema’s cluster Utrecht

 

In LOGO zijn 4 thema’s ontwikkeld. Gedurende de opleiding zal je persoonlijke ontwikkeling binnen de de thema’s vorm krijgen waarbij de EPA’s ondersteuning geven aan deze persoonlijke ontwikkeling. Onderwerpen uit de thema’s zullen tijdens de gehele opleiding in meer of mindere mate aan bod komen. Bij de thema’s bestaat de vrijheid voor de AIOS om zelf accenten te leggen op welke vlakken verdere verdieping word gezocht. Daarbij kan per cluster de invulling van de thema’s zelf geregeld worden.

In dit document zijn de vier thema’s uitgesplitst. Hierbij worden ook voorbeelden gegeven wat de mogelijkheden zijn om voor verdere verdieping en persoonlijke ontwikkeling. Sommige onderdelen van thema’s kunnen een verplicht karakter hebben zoals bijvoorbeeld intervisie bij het thema ‘bevlogen zijn, bevlogen blijven’ maar over het algemeen geldt dat je zelf kunt kiezen welke accenten je zelf legt.

In afstemming met de opleider kan de AIOS tijdens de opleiding onderdelen kiezen. Wanneer een differentiatieplan wordt geschreven, wordt verwacht dat ook verdieping in de verschillende thema’s wordt benoemd en welke rolspecialisatie de AIOS op het oog heeft.

Per thema zijn in dit document voorbeelden bijgevoegd van wat de mogelijkheden binnen dit thema in cluster Utrecht, zijn. Het is niet zo dat verdieping aan de hand van deze voorbeelden moet plaatsvinden. De AIOS moet uiteraard ieder voorstel tot verdieping met de opleider bespreken.

 

De thema’s zijn:

Thema 1. Bevlogen zijn, Bevlogen blijven

Onderwerpen: Balans en motivatie behouden

Zelfsturend leren

Omgaan met tegenslagen

 

Thema 2. Netwerkgeneeskunde voor specifieke doelgroepen

Onderwerpen: Women’s Health

Zorg voor kwetsbare patiënten

 

Thema 3. Organisatie gebonden zorg

Onderwerpen: Kwaliteit, management, veiligheid en duurzaamheid

Doelmatigheid en waarde-gedreven zorg

Klinisch leiderschap

 

Thema 4. Kennis en innovatie

Onderwerpen: Bijdragen aan en omgaan met verandering

Innovatieve technieken

Onderwijs en opleiden

Wetenschap

 

 

Thema 1. Bevlogen zijn, Bevlogen blijven

 

Concept intervisie

Voorstel: 3 intervisiesessies per jaar per AIOS van ongeveer 2 uur

Intervisie gekoppeld aan het jongsten/oudsten onderwijs zodat alle AIOS aanwezig kunnen zijn

Opties voor schema’s

Intervisie +/- per jaar indelen -> lijkt logistiek het meest haalbare met instroom en uitstroom.

Gemengd 3 jaren -> lastige planning door uitstroom en instroom

 

 

Schema (nog wat verder aanpassen)

Jan

 

Feb

 

maart   Jaar 2 + 3

 

April.   Jaar 4 + 5

 

Mei.    Jaar 2 + 3

 

Juni.   Jaar 5 + 6

 

Juli     —————————————-

 

Aug    —————————————-

 

Sept    Jaar 1 + 3

 

Okt      Jaar 6 + 4

 

Nov    Jaar 1 + 2

 

Dec  Jaar   5 + 4

 

Coaches:

Voorkeur voor vaste begeleiding per groepje.

 

Kosten vanuit UMCU inclusief catering/locatie:

 

6845 euro voor 8 momenten.

+/- 150 Euro per AIOS/jaar

 

Plan:

Startdatum intervisie Jongsten onderwijs Maart 2022

 

Thema 2 – Netwerkgeneeskunde voor specifieke doelgroepen

 

Womens health (genderspecifieke zorg)

Verplicht: 2 onderwijsdagen in nieuwe plan voor dit thema (denk aan menopauze, fysiologie medicatie bij vrouw, vrouw specifieke ziekte, hormoon gebonden klachten).

 

Eventuele contacten hiervoor

 • Angela Maas, cardioloog radboud
 • Janneke Wittekoek, cardioloog
 • Endocrinoloog gender team VU ook via angelique,
 • Toine Lagro Janssen
 • Hormoon gebonden migraine exepertise groep in Leiden. Janneke Wittekoek is cardioloog, eigen klieniek Heartlife(vrouwen hart) en veel in media over hoe cardiale klachten anders presenteren bij vrouwen.

 

Dit thema biedt veel mogelijkheden tot verdieping elders, ook buiten het ziekenhuis stage of onderzoek te doen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Verdieping in repoductieve rechten/gezondheidszorg
 • politieke/sociaal/culturele invloeden op vrouw zijn
 • genderpolikliniek
 • sociale/financiële impact menopauze gerelateerde problematiek etc.

 

Zorg voor kwetsbare patiënten

Verplicht: Onderwijsdag thema 25: zorg voor oudere patiënt (oudste onderwijs)

 • Meeste ziekenhuizen bieden DOO of E-learning aan over kwetsbare patiënt
  • UMCU: https://www.umcutrecht.nl/nl/opleidingen/opleidingenoverzicht/het-perioperatieve-traject-bij-kwetsbare-ouderen
 • POP poli in diverse ziekenhuizen
 • Onderwijs aan 1e lijn? Als AIOS betrokken bij contact met huisartsen en ook feedback vanuit 1e lijn kan mogelijk heel leerzaam zijn.
 • Vluchtelingen zorg/zorg asielzoekers.

 

 

 

Thema 3 – Organisatie gebonden zorg

Onderwerpen:

 • Kwaliteit
 • Management
 • Veiligheid
 • Duurzaamheid
 • Doelmatigheid en waarde-gedreven zorg
 • Klinisch leiderschap

 

Huidige aanbod

Verplichte Onderwijsdagen (worden herzien):

Jongste onderwijs:

DOO: Richtlijnontwikkeling en onderwijs

DOO: Kwaliteit van zorg

 

Oudste onderwijs:

DOO: Voorbereiden op de toekomst/ teamwork

DOO: Management, organisatie

DOO: Juridische zaken

DOO: bekostiging van de gezondheidszorg

 

Per kliniek

Complicatie registratie en complicatie besprekingen.

Deelname veiligheid en incident meldingscommissie

Implementatie richtlijnen/protocollen waarbij ook betrokkenheid/schrijven van protocol

 

Aanvullende mogelijkheid

 • Participatie value-based healthcare project.
 • Deelname commissies: AIOS bestuur, VAGO, NVOG werkgroep etc.
 • Cursus medisch leiderschap
 • Basiscursus ziekenhuismanagment ( Medische vervolgopleidingen)
 • Medisch management ih ziekenhuis. Academie voor med specialisten.
 • Cursus value based healthcare/lean
 • E-learning zinvolle zorg (in ontwikkeling)

Aanvullende mogelijkheden:

Mogelijkheid tot meekijken maatschapsvergadering/ meelopen MT

Als differentiatie bij bijvoorbeeld Raad van Bestuur of overheid.

Uitwerking LOGO Thema 4: Innovatie en kennis

N.a.v. cluster breed enquête

Emiel Post Uiterweer en Loekie Pelsser

Specifieke mogelijkheden cluster breed

 • Innovatieve trainingsmogelijkheden (Simendo)

 

Specifieke mogelijkheden per ziekenhuis:

UMC Utrecht:

Antonius ziekenhuis:

 • Innovatieve technieken (Robot chirurgie)

Diakonessenziekenhuis:

Meander Medisch Centrum:

 • Innovatieve technieken (Robot chirurgie)

Gelre Ziekenhuis:

Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis:

 • Box training

Ideeën nieuw te ontwikkelen thema gebonden activiteiten:

 • Cursus Duurzaamheid (“gynae goes green”).
 • Cursus Adaptief Vermogen.
 • PDCA cyclus / vernieuwen van protocollen a. regionale en lokale refereer avonden.
 • Innovatieve ICT / audiovisuele toepassingen (denk aan apps, patiënt voorlichting).
 • Buddy patiënten project.
 • Regionale samenwerking en verwijzing verbeteren (bv onco).
 • TOKIO model toepassen.
 • Ontwikkelingen op technisch vlak bv nieuwe hysteroscopie apparatuur/operatierobot cluster breed bespreken (refereeravond?).
 • Meer duidelijkheid over welke gynaecoloog zich hard maakt voor wat (bv innovatie aanspreekpunt, duurzaamheid, etc.) (Met name academisch ziekenhuis?).
 • Terugkoppeling als AIOS bij ander cluster werkzaam is geweest. Kijkje in de keuken/zoek de verschillen.
 • Innovatie projecten ontwikkelen samen met technische universiteit.
 • Externe programma’s zoals medical business projects , summer school of doctor meets director (Of valt misschien meer onder thema 3: organisatie gebonden zorg).
 • Innovatie in lage inkomens landen.

Discussie punt:

 • 2 CAT’s per jaar of mag dit creatiever worden ingevuld