BOEG vs LOGO

Op deze pagina maken we inzichtelijk wat de grootste veranderingen zijn in LOGO ten opzichte van BOEG.

  1. Opleiden in 3 domeinen is geïntroduceerd: - Kennis & vaardigheden -, - Werkgerelateerde competenties - en - Persoonlijke en professionele ontwikkeling -. In LOGO wordt een systematiek voor opleiden gehanteerd waarbij niet primair de CanMEDs terminologie wordt gehanteerd maar een insteek wordt gekozen die optimaal aansluit bij de doelen van de opleiding tot gynaecoloog en de praktijk van opleiden op de werkplek. Doel van deze verandering is om ‘leren’ en ‘werken’ beter met elkaar te verbinden. Het gedachtegoed achter de CanMEDS competentie past in deze strategie, maar de uitwerking ervan in de 7 CanMEDS competenties en specifieke deelcompetenties sloot onvoldoende aan bij het leren op de werkplek.
  2. In LOGO zijn 12 Entrustable Professional Activities (EPA’s) beschreven, BOEG telde er 17 maar hanteerde een andere indeling.
  3. Elke EPA is opgebouwd uit 5 onderdelen: toepassen van kennis, verrichtingen en handelingen, patiënt gecentreerde zorgverlening, werken in teamverband, functioneren in en verbeteren van organisatie van zorg.
  4. Nieuw zijn de 4 Thema’s die zijn geformuleerd voor de ontwikkeling van belangrijke inhoudelijke, maatschappelijke en persoonlijke onderwerpen die niet in het EPA format passen. Ontwikkeling binnen een Thema is van toepassing op de gehele opleidingsduur, waarbij sommige onderwerpen meer aandacht zullen krijgen in het begin van de opleiding en andere later.
  5. Er zijn vier niveaus van zelfstandigheid gedefinieerd en daarmee drie stappen naar toenemende zelfstandigheid die aios kunnen maken binnen een EPA. Voorheen werd met 5 (bekwaamheids)niveaus gewerkt. Hiervoor is gekozen omdat in de praktijk niveau 1 niet of nauwelijks toegevoegde waarde had en men in de praktijk standaard start op niveau van strikte supervisie. Van daaruit kan men dus nog 3 stappen zetten: naar ‘weinig supervisie’, ‘geen supervisie’ en ‘superviseert’.
  6. Voor een differentiatieperiode worden de doelen omschreven in ene gepersonaliseerd plan aan de hand van EPA’s en Thema’s.
  7. De nadruk ligt op het gezamenlijk creëren van een leercultuur en het geven van ruimte en verantwoordelijkheid aan aios en opleiders om de opleiding op een goede manier in te vullen.

Download hier een presentatie die je stap voor stap door de verschillen tussen LOGO en BOEG meeneemt:

BOEG vs LOGO presentatie

 

Infographic_BOEGLOGO_lang