Tijdlijn LOGO – implementatie

  • 15-02-2022 Portfolio klaar voor in gebruik name
  • 07-2022 Beoogde inwerkingtredingsdatum van LOGO na accordering door Ministerie VWS
  • 09-2022 Advies alle aios over te zetten naar nieuwe portfolio
  • 07-2023 Uiterlijke implementatie LOGO in het regionaal én lokaal opleidingsplan

Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor implementatie ligt bij de regio en de opleiders. Ga dus actief aan de slag met elkaar het komende jaar en maak LOGO eigen door een vertaalslag te maken naar een regionaal opleidingsplan en vervolgens naar je lokale situatie. In het licht van regionaal opleiden biedt deze vertaling ook kansen om de opleiding meer regionaal te organiseren.

Rol Commissie Curriculum

  • Beschikbaar stellen curriculum, LOGO
  • Implementatie ondersteuning (o.a. middels de LOGO website), maar verantwoordelijkheid implementatie ligt bij de opleiders/opleiding en mogelijke rol voor de regio-teams
  • Feedback verzamelen opleidingspraktijk LOGO
  • Portfolio ontwikkeling
  • Feedback verzamelen portfolio (met name tot 1 juni 2022)

Implementatie