Verwijzing regio-team

Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor implementatie ligt bij de regio en de opleiders. Ga dus actief aan de slag met elkaar het komende jaar en maak LOGO eigen door een vertaalslag te maken naar een regionaal opleidingsplan en vervolgens naar je lokale situatie. In het licht van regionaal opleiden biedt deze vertaling ook kansen om de opleiding meer regionaal te organiseren.

Wie zit er in jouw regio-team?

Kijk op de volgende pagina