Kaderbesluit CGS

Met ingang van 1 januari 2020 het uitgangspunt van het Kaderbesluit CGS is dat opleidingen ofwel worden erkend voor onbepaalde tijd, óf niet worden erkend.

Tot 1 januari 2025 geldt een overgangsregeling, die voorziet in een mogelijkheid om onder voorwaarden nog éénmalig een erkenning te verlenen voor bepaalde tijd.

Met ingang van 1 januari 2025 kan de RGS geen erkenning voor bepaalde tijd meer verlenen, zodat een opleiding en/of instelling ten minste moet voldoen aan de gestelde vereisten uit het Kaderbesluit CGS. In de uitvoering betreft dit met name het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitscyclus (PDCA) van zowel de opleidingen als de instellingen.

lees hier verder