Kaderbesluit CGS

Met ingang van 1 januari 2020 het uitgangspunt van het Kaderbesluit CGS is dat opleidingen ofwel worden erkend voor onbepaalde tijd, óf niet worden erkend. Tot 1 januari 2025 geldt een overgangsregeling, die voorziet in een mogelijkheid om onder voorwaarden nog éénmalig een erkenning te verlenen voor bepaalde tijd. Met ingang van 1 januari 2025…

Read More