Forum

Forum breadcrumbs - You are here:VAGO / LOGO forumLOGO: F.A.Q.Algemene vragen
Please or Register to create posts and topics.

Algemene vragen

Waar staat logo voor?
Landelijk Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie
 
In hoeverre wordt er met het ontwikkelen van individuele paden voor aios (differentiaties) rekening gehouden met naar welke gynaecologen nodig zijn in het veld.
Nee, daar wordt geen rekening mee gehouden
 
In hoeverre is er met de ontwikkeling van LOGO rekening gehouden met ontwikkelingen als Medisch Specialist 2025, etc.? Relatie met FMS in deze?
Zeker. Allereerst is het visiedocument MS 2025 in LOGO verwerkt, daarnaast is het visiedocument VAGO uitgebreid bediscussieerd bij de jonge specialist en aldaar input voor LOGO opgehaald. Verdere input is opgehaald bij aanpalende specialismen en de FMS heeft een adviserende rol in de overgang en implementatie.
 
Geldt implementatie van LOGO eind 2021 alleen voor nieuw startende aios of ook voor aios die al in BOEG zijn begonnen? Dus worden de EPA's bijv aangepast qua inhoud en bekwaamheden?
Het streven is dat iedere aios, voor wie het nog relevant kan zijn, overstapt.
 
Moet dit plan nog "goedgekeurd" worden?
Ja, het bestuur zal uiteindelijk haar goedkeuring geven. Het concept opleidingsplan wordt op diverse momenten aan de diverse stakeholders voorgelegd.
 
Wie zijn er bij de ontwikkeling betrokken/geweest
Voor iedere regio is er een regio-team samengesteld, hoe ziet jouw regio-team er uit?