Forum

Please or Register to create posts and topics.

Dienstpercentage

In het Kaderbesluit en in ons landelijk opleidingsplan (zowel BOEG als LOGO) is
afgesproken dat: ‘de omvang van de diensten per aios ten hoogste 33 procent van de
opleidingstijd is per opleidingsjaar’.
Gezien de werkzaamheden in ons vakgebied in de avond en nacht grotendeels doorgaan,
wordt gedacht dat met dit percentage er een goede balans is gevonden en dat er voldoende
opleidingstijd overblijft tijdens de reguliere werkuren.
Hoe vervolgens het dienstpercentage te berekenen, wordt niet verder omschreven in onze
landelijke documenten en wordt derhalve in elk ziekenhuis verschillend gedaan. Met dit
dienstpercentage model en onderstaande afspraken streven wij ernaar om het dienst
percentage voor alle aios obstetrie en gynaecologie op dezelfde manier te berekenen, zoals
ook wordt geadviseerd door De Jonge Specialist.

Uploaded files:
  • You need to login to have access to uploads.