Forum

Please or Register to create posts and topics.

Differentiatie kindergynaecologie

Op initiatief van de NVOG-werkgroep Kinder- en Adolescentengynaecologie een concept geschreven voor de EPA differentiatie kinder- en adolescentengynaecologie. Zie hier de EPA in een PDF bestand. Dit kan een mooie uitgangs positie zijn voor het verder loco-regionaal toespitsen. 

Uploaded files:
  • You need to login to have access to uploads.