Forum

Forum breadcrumbs - You are here:VAGO / LOGO forumLOGO: F.A.Q.EPA's
Please or Register to create posts and topics.

EPA's

Hoe verhoudt deze nieuwe indeling met EPA’S zich tot complexe zorgvraagstukken als omgaan met diversiteit of ketenzorg en interprofessioneel samenwerken?
De EPA's in mindere mate, de thema's besteden hier wel nadrukkelijk aandacht aan. In thema's komen zorgvraagstukken en verdieping aan bod.
 
Zijn de EPA’s ook weer onderverdeeld in verrichtingen?
De EPA's hebben een andere indeling dan de 'oude' EPA's. Verrichtingen maken ook nu weer onderdeel uit van EPA's.
 
Komt er ook een lijstje met aantallen verrichtingen of gaan we daar vanaf?
Er komt geen advies t.a.v. aantal verrichtingen. Het gaat om competentie gericht opleiden. Natuurlijk kun je binnen je portfolio wel het aantal verrichtingen bijhouden.
 
De indeling van de epa’s is heel anders dan voorheen. Onder “buikpijn” kan bijv alles vallen van ibs tot een ovariumcarcinoom Gaan jullie dit eerst testen onder een selectie aios/supervisoren?
We vragen uit de regio's input op LOGO, zodat we zo goed mogelijk voorbereid aan de start gaan. Vervolgens is het plan om in 2022 in een keer live te gaan, dit omdat elke regio het naar eigen inzicht moet kunnen implementeren en vervolgens finetunen.