Forum

Please or Register to create posts and topics.

Mis je exposure door centralisatie van zorg?

Tijdens de VAGO ALV op 17 nov jl. vroegen we aan jullie of jullie wel eens exposure misten door centralisatie van zorg. 

Een heel groot deel van jullie gaf aan dat dat zo was! Wij zijn benieuwd naar welke exposure dit is, en of je dit in je opleidingstijd verwacht recht te trekken, of dat je aan het eind van de opleiding nog steeds exposure verwacht te missen. 

We nodigen jullie uit om hieronder een reactie te geven zodat we dit bij problemen landelijk kunnen oppakken!

Uploaded files:
  • You need to login to have access to uploads.