Forum

Forum breadcrumbs - You are here:VAGO / LOGO forumLOGO: F.A.Q.Professionalisering
Please or Register to create posts and topics.

Professionalisering

Ik ben van een generatie die erg weinig heeft geleerd over zelfzorg, bewaken van work-life balance, en bevlogen blijven, en voel me niet bekwaam om aios hierin te begeleiden. Hoe pak ik dat aan?
Als ontwikkelcommissie zijn we ons hiervan bewust en zullen in de implementatie van LOGO aandacht aan gaan schenken. Informatie hierover is t.z.t. te vinden bij de informatie over workshops.
 
Het rechter deel van het schema leent zich  minder goed voor summatieve toetsing. Denken jullie dat het nodig is om opleidingsteams te begeleiden bij het meer formatief toetsen?
Ja zeker, faculty development (opleiden van de staf: samen leren samen delen) is belangrijk om dit nieuwe uitdagende en inspirerende deel op het voor de aios gewenste niveau vorm en richting te kunnen geven
 
De feedback cultuur van de opleidingsgroep is heel erg belangrijk voor het succes van LOGO. Komt er vanuit de NVOG nog ondersteuning in de ontwikkeling hiervan? workshops? of wordt dit bv aan de clusters overgelaten?
Er zal vanuit de implementatiewerkgroep zeker aandacht aan besteed worden. Ook hiervoor is het van belang om de informatie over workshops na te lezen.