Forum

Forum breadcrumbs - You are here:VAGO / LOGO forumLOGO: F.A.Q.Regionalisering
Please or Register to create posts and topics.

Regionalisering

LOGO vraagt om een regionale aanpak. Hoe ga je hier straks als cluster mee om? Welke kliniek heeft wat te bieden? dan kan de aios ook makkelijker switchen?
In LOGO wordt hierin voorzien door informatie op te nemen over regionale samenwerking en samen stellen van een regionaal opleidingsplan. Daarnaast zullen de regionale teams hier specifiek mee aan de slag gaan in he tkader van implementatie LOGO.