Forum

Please or Register to create posts and topics.

Thema Netwerkgeneeskunde voor specifieke doelgroepen - Nu Niet Zwanger

Graag wijzen we je op het programma 'Nu Niet Zwanger' ( http://www.nunietzwanger.nl) Het is een uniek preventief programma waarbij mensen in kwetsbare omstandigheden (m/v) op vrijwillige basis ondersteund worden om een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Voor meer informatie zie ook de toegevoegde bijlagen aan dit topic. 

Rol van Gynaecologie

In aanloop tot een optimaal voorbereide zwangerschap of het uitstellen daarvan kunnen gynaecologen een belangrijke rol hebben. Het gesprek over kinderwens moet gevoerd worden om mensen regie te kunnen namen laten op hun kinderwens. Echter hier is nog geen structurele aandacht voor en de wijze waarop deze rol vervult kan worden ontbreekt in opleiding en bij- en nascholing. Zowel de aanpak van Nu Niet Zwanger als de whitepaper laten zien dat een sluitende aanpak en optimale samenwerking tussen het medisch en sociaal domein van essentieel belang is. Gynaecologen moeten hierin ook hun rol oppakken.

Voor onderwijs materiaal wordt verwezen naar het filmpje over NNZ, hoe werkt het in de praktijk.
Er zal in de nabije toekomst ook een e-learning beschikbaar komen. 

Uploaded files:
  • You need to login to have access to uploads.