Forum

Forum breadcrumbs - You are here:VAGO / LOGO forumLOGO: F.A.Q.Thema's
Please or Register to create posts and topics.

Thema's

Op welke manier bewaken we de voortgang van de thema's? Vragen we een soort minimum niveau van iedereen en dan verdieping voor de belangstellende?
Ruimte voor individualisatie gebeurt in overleg met opleider. Afhankelijk van voortgang (jongere of oudere jaars), talenten en interesse wordt hieraan invulling gegeven. Er worden geen bekwaamheidsnivo's gehanteerd. Aios hebben zelf de verantwoordelijkheid om (op verschillende manieren) aan te tonen wat ze geleerd en gedaan hebben.
 
Moeten alle aios zich niet in alle thema's bekwamen? Hoe kan een opleider daar uiteindelijk een oordeel over of een aios zich voldoende in de thema's heeft bekwaamd? Wat zijn daar de criteria?
Zie hierboven. Zie hiervoor ook de toelichting bij thema's en hoe hiermee om te gaan.
 
Als thema lijkt me innovatie en wetenschap erg belangrijk. Maar in het dagelijkse werk is samenwerking, en dan met name in het team van specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers, minstens zo belangrijk... waar vind ik dat terug?
Teamwork zit nadrukkelijk in de EPA’s verwerkt. Daar is nadrukkelijk aandacht voor en de aios zal daar zeer specifiek voorbeelden van moeten geven waarom hij/zij dat wel of niet goed kan. De thema’s gaan dus meer over skills die je minder goed in een EPA kan vangen.
 
Wordt coaching, mentorschap en intervisie verplicht?
LOGO zal dit niet verplicht stellen.