Forum

Please or Register to create posts and topics.

Zelfstandigheidsniveau's en supervisie

Het lijkt alsof je als aios begint op weinig supervisie?
Een aios begint te werken met supervisie, dus 'weinig supervisie' is de eerste stap die je als aios in zelfstandigheid maakt. Elke aios begint op het niveau strenge supervisie. Vervolgens is het aan de aios om te motiveren waarom hij/zij een traptrede omhoog kan, d.w.z. weinig supervisie.
 
Wordt er in LOGO  gekeken naar welk niveau mbt wel/geen supervisie moet zijn afgerond per welk opleidingsjaar?
Niveau wordt wel naar gekeken, dus blijft in feite zo. Nakijken in LOGO
 
We merken nu, dat sommige aios, die bijvoorbeeld een perinatologisch profiel hebben, niet het zelfstandige niveau van een AUE of een VUE halen. Dat accepteren we momenteel in het licht van de toekomstige carrière en de differentiatie. Gaat LOGO hier ook gedifferentiëerd mee om?
Absoluut, dat zal wellicht nog sterker naar voren komen gezien de verwachte ontwikkelingen binnen ons vak. De basis gaat erom om diagnostisch breed en therapeutisch smal te kunnen volbrengen.
 
Klopt het dat de startende aios geen benoemd bekwaamheidsniveau heeft?
Nee, dit klopt niet. Elke aios begint op het niveau strenge supervisie. Vervolgens is het aan de aios om te motiveren waarom hij/zij een traptrede omhoog kan, dwz weinig supervisie.