Welkom bij het discussie forum van LOGO en de VAGO

Dit forum is bedoelt om samen ideeen, bestanden en meningen te delen. Je kan kiezen voor het LOGO forum of voor het VAGO forum. Op het LOGO forum gaat het over alle inhoudelijke dingen die LOGO aangaan. Zoals het delen van EPA ideeen, thema cursussen, differentiatie plannen etcetera. Alles om te voorkomen dat het wiel twee keer wordt uitgevonden, of om inspiratie op te doen bij anderen.

Het VAGO forum is voornamelijk bedoelt om samen te komen over alle niet LOGO specifieke opleidingsonderwerpen.

Please or Register to create posts and topics.

Verplichte cursussen! alles wordt anders

Het standpunt "Landelijk cursusaanbod voor gynaecologen in opleiding. Namens de Commissie Curriculum en Commissie Onderwijs. " is aangenomen in het NVOG bestuur per 9 november 2022.

Zie het bestand voor het gehele standpunt. Maar een paar highlights zijn zeer vooruitstrevend:

1. Alles wat binnen het individuele opleidingsplan van een aios past, wordt verplicht vergoed. Een vooraf gedefinieerde indeling van verplicht, aanbevolen en facultatief komt te vervallen. 

2. Een lijst van door de NVOG Cie Onderwijs geëvalueerde cursussen zal blijven bestaan, die relevant zijn voor de basis EPA’s binnen LOGO. Tevens zijn hierin opgenomen geëvalueerde aanbevolen cursussen in het kader van verdieping en differentiatie, zonder compleet te zijn. 

3. Om een EPA te behalen binnen de ijkpunten van LOGO zullen de bijbehorende leerdoelen van de cursussen benoemd in die EPA behaald moeten worden. Deze cursussen zijn daarmee de facto verplicht, tenzij de leerdoelen gemotiveerd al op een andere manier zijn behaald.

Lees vooral verder in het hele document. 

Uploaded files:
  • You need to login to have access to uploads.