Welkom bij het discussie forum van LOGO en de VAGO

Dit forum is bedoelt om samen ideeen, bestanden en meningen te delen. Je kan kiezen voor het LOGO forum of voor het VAGO forum. Op het LOGO forum gaat het over alle inhoudelijke dingen die LOGO aangaan. Zoals het delen van EPA ideeen, thema cursussen, differentiatie plannen etcetera. Alles om te voorkomen dat het wiel twee keer wordt uitgevonden, of om inspiratie op te doen bij anderen.

Het VAGO forum is voornamelijk bedoelt om samen te komen over alle niet LOGO specifieke opleidingsonderwerpen.

Please or Register to create posts and topics.

Verrichtingen en bekwaamheden

Er komen aardig wat vragen binnen over de verrichtingen, met name punten die gemist worden.

Zoals: 

  • We vinden dat sommige verrichtingen breed geclusterd zijn. De hoog complexe sectio omvangt de repeat en de pre-terme sectio. Stel je bent wel bekwaam voor de repeat sectio, hoe vraag je dan je bekwaamheid aan.
  • Onder bekwaamheid van de poliklinische verrichtingen valt naast de IUD’s ook de Implanon. Alhier zijn vele wel bekwaam voor van alles. Maar soms niet de Implanon. Hierbij eigenlijk dezelfde vraag als hierboven.
Ja dat is een lastige discussie. We zijn van 350 verrichtingen naar 80 gegaan. Dat betekend veel minder vinken en minder bijhouden, maar dat betekend ook dat veel is geclusterd. Het doel is juist dat je niet voor elk ding een bekwaamheid nodig hebt. Je zou bv zelf kunnen onthouden of je bekwaam bent voor een implanon zonder dat in een portfolio te formaliseren. Het portfolio heeft als doel stappen te formaliseren, maar niet elke onderdeel van je opleiding apart te benoemen… Je kan altijd een bekwaamheid aanvragen en als opmerking zetten dat de implanon nog wat aandacht behoeft. Het hebben van een bekwaamheid betekend niet dat je zelf niet meer hoeft na te denken en dus dingen gaat doen die je eigenlijk niet kan. Ik ben bekwaam verklaard voor alles met een c-formulier, maar ik doe zeker niet alles.
 
Maar mocht je dat toch apart willen houden, dan kan je altijd je eigen verrichting aanmaken en bijhouden. Zo heb je de vrijheid om het in te delen naar je eigen inzicht.

 

Er heerst enige onduidelijkheid over het aftekenen van EPA’s/bekwaamheden voor verrichtingen in Reconcept.
Zonder enige extra actie kun je alléén kiezen voor de opleiders en plaatsvervangend opleiders.
Als je iemand anders wil vragen voor het aftekenen moet je deze persoon (tijdelijk) volledige toegang geven tot je portfolio.
Dit kun je via de website doen onder het kopje “Portfolio-instellingen” en dan rechts klikken op “Gebruiker toevoegen”.
Het duurt hierna enkele minuten alvorens je de desbetreffende persoon kunt selecteren bij “Zelfstandigheidsniveau wijzigen”.

antwoord Reconcept:

De huidige situatie zoals je omschrijft klopt. Een opleider en plaatsvervangend opleider hebben automatisch volledig toegang en kunnen daarom Zelfstandigheidsverklaringen aftekenen. Als een staflid dit wil doen, dient die eerst volledig toegang tot het portfolio te krijgen van de AIOS. Zodra deze instelling is aangepast kun je na een refresh van je scherm gelijk de desbetreffende staflid uitnodigen als AIOS.

Is het wenselijk dat alle stafleden Zelfstandigheidsverklaringen mogen afgeven?

Momenteel zijn we namelijk bezig met het uitrollen van een nieuwe rollen & rechten systeem waarbij het straks makkelijker en flexibeler is om iemand te betrekken bij je portfolio / per feedbackmoment. In de nieuwe situatie is het zo dat alleen de opleider en plaatsvervangend opleider de rechten hebben om zelfstandigheidsverklaringen af te tekenen. Als het voor jullie de bedoeling is dat alle stafleden Zelfstandigheidsverklaringen mogen afgeven, hoor ik het graag. We kunnen dit aanzetten voor alle stafleden of niet. Een enkele vereniging heeft deze uitzondering ook, maar betekent dus wel dat alle stafleden dit kunnen, hier kunnen we verder niet op afwijken.

conclusie: we gaan er voor zorgen dat elk staflid een zelfstandigheidsverklaring kan afgeven en dan kan loco-regionaal hier afspraken over gemaakt worden